Tarife: pret contabilitate si expert

Firma noastra este autorizata CECCAR.
Sunteti asigurati pana la limita sumei de 10.000 euro (49.337,00 lei)

Servicii financiar-contabile Onorariu lunar
Societati sau PFA  fara activitate  79 lei
Pana la 10 inregistrari, lunar  250 lei
11 – 30 inregistrari, lunar  300 lei
31 – 50 inregistrari, lunar  350  lei
51 – 100 inregistrari, lunar  400  lei
101 – 200 inregistrari, lunar  500 lei

Serviciul financiar contabil include intocmirea evidentei contabile si toate depunerile de documente la administratiile financiare, salarizare, Revisal, ITM.

 

Servicii optionale Onorariu lunar
Întocmire documente si raportări pentru 1 angajat  40 lei
Întocmire documente si raportări pentru fiecare angajat suplimentar  30 lei
Achizitii si livrări intracomunitare sau extracomunitare  56 lei
Consultantă financiară / sedintă  56 lei
Obtinere certificat de atestare fiscala  90 lei
Certificare bilant anual pentru venituri de maxim 100.000 euro anual  100 lei
Activitate de comert  50 lei
Activitate de productie  100 lei
Activitate de alimentatie publica  50 lei

*Ofertă supusă unor termene si conditii 

Pentru serviciu contabil de minim 100 lei / luna” icon=”icon: check”]Beneficiati gratuit de consultanta juridica infiintare firma.
Pentru serviciu contabil de minim 250lei / luna” icon=”icon: check”]Beneficiati gratuit de: 1. consultanta juridica infiintare firma 2. 1 stampila R25 sau R30.
Serviciile de contabilitate si expertiza contabila oferite de societatea noastra:
Evidenta contabila
– supravegherea contabilitatii
– Inregistrarea documentelor contabile primare;
– Intocmirea registrelor contabile;
– Intocmirea balantelor contabile lunare
– Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare/trimestriale/semestriale si anuale;
– Intocmirea si certificarea bilantului contabil anual si semenstrial;
– refacerea evidentei contabile intocmite de client sau de alt contabil
 
Revisal, ITM
– Intocmirea registrului de evidenta salariati;
– Intocmirea dosarelor de angajare;
– Intocmirea si inregistrare contractelor de munca la ITM;
– Intocmirea si depunerea fiselor fiscale anuale;
– Intocmirea şi depunerea actelor adiţionale la contractele de muncă.
 
Salarizare
– Calcul lunar salarii;
– Intocmirea si depunerea lunara a statelor de plata la ITM;
– Intocmirea si depunerea lunara a comisionului ITM;
– Intocmirea lunara a declaratiilor de CAS, somaj, sanatate;
– Intocmirea şi depunerea la Administraţia finanţelor publice a declaraţiilor privind:impozit pe salarii;
– Întocmirea şi depunerea fişelor fiscale.
– Întocmirea şi depunerea registrului salariaţi în format electronic.
 
Expertiza contabila, analiza financiara, cenzorat
– Expertiza contabila
– Evidenţierea neregularităţilor existente în activităţile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularităţi precum şi prezentarea unei serii de posibilităţi de soluţionare a inadeverţentelor constatate.
– Controlul registrelor, conturilor şi actelor justificative ale unei societăţi, interpretarea datelor de evidenţă şi formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislaţiei în vigoare.
– Analiza conformităţii faptelor economice cu documentele aferente, precum şi cauzele care au generat abaterile de la actele normative în vigoare.
– Consultanta financiara
– Indeplinirea functiei de cenzor la societati comerciale, asociatii, etc.
 
Asistenta in fata autoritatilor
– Garda Financiara
– Administratia Financiara
– Alte organe cu drept de control fiscal