Infiintare intreprindere familiala

A. Acte necesare la prima întâlnire pentru Infiintare intreprindere familiala

1. CARTEA DE IDENTITATE A TITULARULUI (MEMBRILOR)
Trebuie prezentate cartile de identitate ale titularului sau membrilor in cazul I.F.
Precizări:
cărţile de indentitate să fie valabile
persoanele implicate pot avea domiciliul oriunde în Romania sau Europa
dacă sunt cetăţeni străini se vor prezenta paşapoartele şi dacă aceştia au obţinut permis de sedere temporară în România este necesară şi prezenta-rea acestui document
dacă nu pot fi prezenţi la semnarea documentelor puteţi veni cu copii ale actelor acestora. Ulterior vă vom pregăti documentele pe care trebuie să le semneze la notar sau consulat/ambasadă.
pentru cetăţenii care se prezintă cu paşaport este necesară menţionarea domiciliului complet al acestora

2. ACTUL DE PROPRIETATE AL SEDIULUI ÎMPREUNĂ CU CĂRŢILE DE IDENTITATE ALE  PROPRIETARILOR
Precizări:
se poate deţine spaţiul pentru sediu profesional fie în baza unui contract de închiriere fie în baza unui contract de comodat
contractul de închiriere se poate încheia la Administraţia financiară (dacă proprietarii sunt persoane fizice), caz în care trebuie să ne precizaţi adresa exactă fără a mai fi necesare actele de proprietate pentru sediu, sau se poate încheia prin semnarea sa de către cele două părţi dacă proprietar este o persoană juridică (adică o altă societate în general) caz în care trebuie să ne prezentaţi actul lor de proprietate şi o copie a certificatului de înregistrare al acestei societăţi.
contractul de închiriere în ambele variante de mai sus se încheie după ce noi vom face rezervarea numelui.
contractul de comodat se încheie la biroul nostru şi sunt necesare actele de proprietate
actul de proprietate poate fi un contract de vânzare-cumpărare, contract de construire, contract de donaţie, autorizaţie de construcţie însoţită de un proces verbal de recepţie semnat de primărie şi actul de proprietate al terenului
sediu profesional nu poate fi pe un teren, deci este necesar şi act de proprietate pentru o construcţie
dacă a decedat unul dintre proprietari este necesară deschidea succesiunii la un notar public şi obţinerea unui certificat de moştenitor de la acesta.
dacă un act de proprietate conţine doar o parte din construcţie în cotă indiviză, este necesar a aduce şi actele de proprietate ce conţin restul de cotă indiviză astfel încât cumulat să reprezinte 100% din imobil (deci întreaga clădire)
dacă contractul de vânzare-cumpărare este semnat doar de unul dintre soţi în timpul căsătoriei este necesar şi actul de identitate al celuilalt soţ.
Copie a incheierii de intabulare a actului de proprietate sau in cazul lipsei acesteia un certificat de atestare fiscala de la Directia de taxe si impozite locale unde platiti impozitul pentru aceasta casa.

3. COPII ALE ACTELOR CE DOVEDESC CALIFICAREA (diplome de studii, cartea de munca)
Precizam ca in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr.44 din 2008 este necesara depunerea la Registrul Comertului a copiei legalizate a actului de proprietate al sediului profesional.

B. Acte necesare ulterior

1. Acord asociaţie de locatari şi vecini direcţi (dacă este cazul)