Suspendare activitate firma

EFECTE
Până la apariția Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2009 prin care se introduce impozitul forfetar, suspendarea activitate firma, inclusiv prin declararea la administrația financiară, avea ca efect doar faptul că nu mai este obligatorie depunerea la administrația financiară a tuturor declarațiilor fiscale lunare sau trimestriale, ci doar a declarațiilor semestriale de inactivitate (în funcție de administrația fianciară în raza căreia aveți sediul social, unele nu solicită nici o declarație pe această perioadă iar altele solicită doar o declarație anuală).
În urma apariției OUG 34 /2009 suspendarea activității la Registrul Comerțului dă posibilitatea evitării plății impozitului forfetar pe perioada cât societatea este declarată inactivă, conform unui proiect de norme metodologice care nu a fost încă aprobat. Asteptăm urgent adoptarea si publicarea acestuia în Monitorul Oficial.
 

ACTE NECESARE SUSPENDARE ACTIVITATE FIRMA

Serviciul nostru standard este declararea suspendării activității la Registrul Comerțului. Pentru aceasta, aveți nevoie de:
– copie certificat de înregistrare
– copie cărți de identitate ale asociaților și administratorilor
– originalele certificatelor constatoare (sau anexele, cu 5 ștampile, la certificatul de înregistrare) referitoare la îndeplinirea condițiilor de funcționare d.p.d.v. al protecției muncii, inspecției sanitare, sanitar-veterinare, mediului și situațiilor de urgență eliberate pentru sediu sociaL, terțI sau puncte de lucru.
 
La cerere putem depune documentația pentru declararea suspendării activității șI la admnistrația  financiară.
 
 
ETAPE SUSPENDARE ACTIVITATE FIRMA
1. Depunerea actelor la unul dintre birourile noastre
2. Semnarea documentelor pregătite de consultanții noștri
3. Depunerea dosarului la Registrul Comerțului
4. Ridicarea actelor înregistrate de la registratura Registrului Comerțului
 
Opțional:
5. Depunerea dosarului la administrația financiară
6. Ridicarea răspunsului de la administrația financiară.
 
 
CONDIȚII IMPUSE SOCIETĂȚII
a) sa nu figureze, la data aprobarii cererii, cu obligatii fiscale restante catre bugetul general consolidat;
b) sa nu desfasoare nici un fel de activitate;
c) sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare si/sau venituri exceptionale;
d) sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
e) sa nu fie în curs de solutionare o cerere de rambursare sau de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) sa nu fie în curs de derulare un control fiscal.
g) să fie pe o perioadă de maxim 3 ani consecutivi
 

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE COMPARATIV CU DIZOLVAREA SI RADIEREA SOCIETATII

Avantaje:
1. Este mai ieftin: taxe 215 lei comparativ cu 489 lei la dizolvare voluntară + lichidare + radiere (DLR)
2. Durează mult mai puțin: 4 – 7 zile lucrătoare față de 45 – 55 zile lucrătoare pentru DLR
3. Costă mai puțin: tariful pentru suspendare este 179 lei față de 500 lei pentru  DLR (în ultimul caz procedura este mai complexă șI necesită întocmirea șI depunerea suscesivă la Registrul Comerțului a 3 documentații).
4. Puteți să reluați ulterior activitatea fără a fi necesar să înființați altă societate.
 
Dezavantaje:
1. Deoarece societatea există, trebuie să depuneți raportări la administrația financiară. Mult mai rar și mult mai simple, dar dacă ați uitat, pentru că nu mai lucrați cu firma, trebuie plătite penalități de depășire a termenului de depunere, destul de usturătoare (aproximativ 1000 lei).