Lichidare Societate Comerciala

Societatea cu răspundere limitată este cea mai răspândită formă de societate.
Pentru restul tipurilor de societățI informații privind dizolvarea le obțineți de la biroul nostru.
 
EFECTE
Prin parcurgerea celor trei etape de dizolvare, lichidare și radiere, societatea comercială își încetează existența. Ca atare nu mai sunt necesare depunerea ulterioară radierii de raportări la administrația financiară și, bineînțeles, nici plata impozitului forfetar.
 

ACTE NECESARE LICHIDARE SOCIETATE COMERCIALA

Serviciul nostru standard este dizolvarea, lichidarea și radierea voluntară a societății de la Registrul Comerțului. Pentru aceasta, aveți nevoie de:
– copie certificat de înregistrare
– copie cărți de identitate ale asociaților și administratorilor
 
La cerere putem întocmi bilanțul de lichidare și să obținem certificatul de atestare fiscală că nu aveți datorii la bugetul de stat șI nici la contribuțiile pentru asigurări sociale.
 
 

ETAPE ȘI TERMENE LICHIDARE FIRMA

1. Dizolvarea voluntară (din dorința asociaților) a societății fără lichidator. Durează minim 25 – 35 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului la Registrul Comerțului. Pentru depunerea dosarului termenul de preluare acte, semnare documente șI întocmire dosar este de 1-3 zile. IYepunerea actelor la unul dintre birourile noastre
 
2. A doua etapă este cea a lichidării, care suportă două variante:
a. dizolvarea a avut loc prin hotărârea asociaților care doresc și lichidarea fără lichidator. Acesta este cea mai rapidă și mai ieftină variantă, a cărei durată este de 1o zile lucrătoare.
b. Dizolvarea a avut loc din orice alt motiv mai puțin cel de la punctul a (hotărâre judecătorească, dizolvare cu lichidator, dizolvare ca urmare a cererii oricărei persoane interesate, etc.). În acest caz este necesară numirea unui lichidator, serviciu pe care îl oferim de la suma de 1.000 lei, care va proceda lichidarea societății potrivit legii. Neajunsul este că durata se va prelungi funcție de complexitatea lichidării șI costurile vor crește în consecință.
 
3. Ultima etapă este cea a radierii care durează 5 zile lucrătoare.
 
După această ultimă  etapă societatea nu și-a încetat existența și nu mai este necesar să plătiți impozitul forfetar și nici să mai depuneți raportări contabile.

 
CONDIȚII IMPUSE SOCIETĂȚII
Pentru a ne încadra în termenul de 40 – 58 zile lucrătoare necesar radierii societății, sunt necesare următoarele:
a) Societatea să nu aibă cu obligatii fiscale restante catre bugetul de stat și contribuțiile de asigurări sociale;
b) Societatea să nu aibă creditori care pot face opoziție la instanță;
c) Asociații să cadă de comun acord asupramodului de lichidare a patrimoniului societății
d) În cazul în care evidența contabilă nu este ținută de societatea noastră, să predea în original în a 40-a zi lucrătoare de la data semnării hotărârii de dizolvare: bilanțul de lichidare, certificatul de atestare fiscală, certificatul de înregistrare și toate certificatele constatatoare de îndeplinire a condițiilor de funcționare;
 

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE COMPARATIV CU SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII SOCIETATII

Avantaje:
1. Deoarece societatea nu mai există, nu mai trebuie să depuneți raportări la administrația financiară.
In cazul suspendării, dacă ați uitat, pentru că nu mai lucrați cu firma, trebuie plătite penalități de depășire a termenului de depunere, destul de usturătoare (aproximativ 1000 lei).
2. După termenele legale, puteți să nu mai arhivați documentele justificative contabile (10 ani, cu excepția ștatelor de plată pentru care termenul este de 25 ani)
 
Dezavantaje:
1. Este mai scump: taxe 489 lei comparativ cu 215 lei la suspendare
2. Durează mult mai mult: 40 – 58 zile lucrătoare față de 4 – 7 zile lucrătoare pentru suspendare
3. Costă mai mult: tariful pentru DLR este 500 lei față de 179 lei pentru  Suspendare ( deoarece procedura este mai complexă și necesită întocmirea șI depunerea suscesivă la Registrul Comerțului a 3 documentații).
4. Nu puteți să reluați ulterior activitatea fiind necesar să înființați altă societate.